nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Đội TN TP Hồ Chí Minh

Tổng phụ trách Phạm Văn LộcĐặt điểm tình hình Liên Đội:* Thuận lợi: Liên đội được sự quan tâm của Hội đồng đội Quận Thốt Nốt, chi Bộ, Ban giám hiệu, chi Đoàn, Chữ thập đỏ, sự đồng tình của hội đồng sư phạm nhà trường, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh.Đa số các em được phụ huynh quan tâm tạo điều...

Sở GD & ĐT Cần Thơ
Violympic
UBND Thành phố Cần Thơ
Go Online
Báo cần Thơ
Bộ GD-ĐT

Tài liệu học tập ....HCM

Thứ sáu - 04/04/2014 04:25
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2014 “Về việc Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
    ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỐT NỐT                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   
CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỐT NỐT    
                            *                                                    Ngày 05 tháng 04 năm 2014
 
BẢN ĐĂNG KÝ
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chuyên đề năm 2014 “Về việc Học tập và làm theo tư tương, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
 
Họ và tên: ………………………………………
Chức vụ Đảng: …………………………………
Chức vụ chính quyền: ………………………….
 
I. Nội dung đăng ký:
Căn cứ Nghị quyết năm 2014 của Chi bộ Trường THCS Thốt Nốt.
Căn cứ Hướng dẫn số 02 – HD/BTGĐU ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ban tuyên giáo Đảng Ủy Phường Thốt Nốt Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Thực hiện kế hoạch số      -KH/CBTHCS ngày 03/04/2014 của Chi bộ trường THCS Thốt Nốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 và đối chiếu với bản thân, tôi xin đăng k‎ý phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm:
Quý I/2014: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm:
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Khi Đảng, Chính quyền hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm.
Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người thấu hiểu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ. Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm.
Quý II/2014: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân:
Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không phải cứ viết lên trên trán mình 2 chữ “cộng sản” là được nhân dân yêu mến, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá từ trong phá ra”.
Chủ nghĩa cá nhân luôn biến hóa “muôn hình vạn trạng”, bởi thế có nhiều người mơ hồ (hoặc cố ý mơ hồ), cho rằng đó là căn bệnh người khác mắc phải, còn mình thì không. Người nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác” và Người chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống: Bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo; bệnh “hữu danh, vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm được ít nhưng báo cáo, khoe khoang thì nhiều); bệnh cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ để ý thấy cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh và a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh. Chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin cậy của dân với Đảng. “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và con người nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Người khẳng định rằng, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy: rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng song hành với quyết tâm đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân bên trong mỗi người đảng viên.
Quý III/2014: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. Hồ Chí Minh cho rằng “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.
Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Bác kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Hồ Chí Minh từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần kiệm trước đã. Trước hết mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về 3 mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó”. Người nhắc nhở đảng viên: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.
Người chủ trương “Lấy người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Chính tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung. Nói một cách khác, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm là đòi hỏi cấp bách đối với mỗi chúng ta hôm nay.
Quý IV/2014: Tham gia sinh hoạt, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
 
II. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên:
1. Bản thân tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện tốt đường lối của Đảng; Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
2. Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
3. Cố gắng nói ít, làm nhiều, lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận, chu đáo và làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, không qua loa đại khái, chiếu lệ. Dù việc lớn hay nhỏ, tự mình phải làm gương trước; trung thực, giản dị, không giả vờ, lừa dối. Hết lòng hết sức giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
4. Luôn thể hiện trong ý thức và hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ tài sản công, tài sản cơ quan, bảo vệ lợi ích của nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân rất mong nhận được ý kiến góp ý chân tình và thường xuyên của đồng chí, đồng nghiệp, tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
Với ý thức trách nhiệm của một đảng viên, tôi xin hứa trước tập thể chi bộ và đơn vị sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký ở trên.
 
 
T/M CHI BỘ
 
 
 
 
ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

  Đang truy cậpĐang truy cập : 5


  Hôm nayHôm nay : 645

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11959

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1072567

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile