nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Thư viện - Thiết bị

Lê Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Diệu Chi, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tấn Đạt, Trần Thị Thoại TrâmThư viện Trường THCS Thốt Nốt nằm nối tiếp dãy phòng học bên trái trong khuôn viên nhà trường, dưới tán cây xanh mát quanh năm (tất nhiên là trừ mùa lá rụng!). Được cải tạo lại từ phòng thực hành...

Go Online
Báo cần Thơ
Violympic
Sở GD & ĐT Cần Thơ
UBND Thành phố Cần Thơ
Bộ GD-ĐT

Lễ tổng kết năm học 2012-2013

Thứ ba - 04/06/2013 05:01
Lễ tổng kết năm học 2012-2013

Lễ tổng kết năm học 2012-2013

Vào ngày 28-29/05/2013, Trường THCS Thốt Nốt và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức lễ tổng kết - phát thưởng năm học 2012-2013. Xem hình ảnh tại Mục Hình ảnh.
Toàn văn văn bản tổng kết năm học.
Thốt Nốt, ngày 25 tháng 5 năm 2013
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2012 - 2013
 
          Năm học 2012-2013 được xác định là năm học tiếp tục “Đổi mới căn bản và toàn diên để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng, tinh giảm chương trình theo qui định của Bộ GD-ĐT, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
            Năm học 2012-2013, Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của nhà trường với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.
 
A.- Đặc điểm tình hình :
a. Thuận lợi:
            - Được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng bộ, UBND Phường Thốt Nốt, của Phòng GD&ĐT Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.
- Tập thể công chức, viên chức được đào tạo chuẩn và vượt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.
- Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng phối hợp tốt trong công tác giáo dục học sinh.
- Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường.
 
b. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất tuy được tu bổ, nâng cấp thường xuyên nhưng do xây dựng lâu năm hiện đang xuống cấp, bàn ghế thiếu đồng bộ; trang thiết bị chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.
- Diện tích sân chơi và bãi tập nhỏ hẹp làm ảnh hưởng đến việc rèn luyện sức khỏe và các hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục toàn diện học sinh.
- Một bộ phận CMHS ít quan tâm đến vấn đề học tập của học sinh. Một số ít vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mặc nhiên cho con nghỉ học gây khó khăn trong hoạt động dạy và học, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
 
B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 
I.- ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” GẮN KẾT VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”.
 
- Triển khai, quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 05 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2015 đến tập thể cán bộ công chức, viên chức. Năm 2013, Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ; phong cách nêu gương gắn với Qui định số 47-QĐ/TW; Qui định 101-QĐ/TW; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XI).
- Các cuộc vận động được cụ thể hoá bằng các kế hoạch hoạt động cụ thể, được triển khai sâu rộng trong toàn thể đội ngũ công chức, viên chức nhà trường. Mỗi công chức, viên chức đều có đăng ký chương trình hành động cụ thể thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Chi bộ trường hàng tháng duy trì kể chuyện Bác Hồ qua đó rút kinh nghiệm, liên hệ thực tế trong quá trình thực hiện công tác chỉ đạo nhà trường.
- Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trong phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường phối hợp tốt với Ban đại diện CMHS trong việc xây dựng cảnh quan trường học; chỉ đạo tốt các tổ chức đoàn thể xây dựng công trình thanh thiếu niên với cây xanh, hoa kiểng tạo nên một môi trường học tập tích cực; đồng thời thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong nhà trường; Kết hợp với Ủy ban dân số gia đình và trẻ em thành lập câu lạc bộ “Tuổi hồng” với chức năng tư vấn sức khỏe vị thành niên, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Từ đó, tạo nên bầu không khí thân thiện, tích cực trong giảng dạy và học tập; phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý Quận tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong học sinh.
- Đầu năm học 2012-2013 nhà trường vinh dự được Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tặng Cờ Đơn vị Thi đua Xuất sắc.
 
II.- TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH.
1. Huy động học sinh:
            - Chỉ tiêu kế hoạch năm học: 1524 học sinh.
            - Thực hiện đầu năm: 1524/1524 học sinh; đạt tỉ lệ: 100 %.
            - Số học sinh cuối năm: 1458/1524 học sinh; tỷ lệ: 95.7 %.
2. Số học sinh bỏ học (so với đầu năm học): 13 học sinh; tỷ lệ: 0.85 %.
So với cùng kỳ năm trước số học sinh giảm thấp nhiều hơn 09 học sinh.
 
III. THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC.
- Thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy Thành phố Cần Thơ về công tác phổ cập giáo dục THCS, tăng cường công tác giáo dục THPT. Đầu năm học 2012-2013, thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT cùng với Đảng ủy, UBND Phường Thốt Nốt nhà trường phối hợp điều tra, cập nhật trình độ văn hóa các hộ dân cư trên địa bàn phường. Trên cơ sở đó xây dựng hồ sơ phổ cập năm 2012 với các chuẩn đạt tỉ lệ như sau:
- Phổ cập THCS:
                        + Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 332/332                                               Tỉ lệ: 100%
+ Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi TNTH: 844/879                                           Tỉ lệ: 96.02%
+ Tỉ lệ HSTNTH vào học lớp 6 (2 hệ): 240/240                            Tỉ lệ: 100%
+ Tỉ lệ HSTNCS ( 2 hệ ) năm học vừa qua: 205/205                     Tỉ lệ: 100%
+ Tỉ lê Thanh, thiếu niên 15-18 tuổi TNTHCS(2 hệ): 707/824    Tỉ lệ: 85,80%
+ Tỉ lệ đúng tuổi TN THCS: 187/229                                             Tỉ lệ: 81,66%
- PCGD Trung học:
                        + Tỉ lệ HS TNCS năm học vừa qua vào lớp 10: 162/205   Tỷ lệ: 79.0 %
                        + Tỉ lệ Thanh niên 18 – 21 tuổi TN THPT (2 hệ): 435/826          Tỷ lệ: 52.7%
            * Năm 2012, đơn vị tiếp tục được UBND Thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS.
 
IV.- CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO HỌC SINH:
 
* Kết quả:
      - Học lực                                                        - Hạnh kiểm
                  Giỏi: 397/1458 HS. Tỉ lệ: 27.2%.              Tốt: 1181/1458 HS. Tỉ lệ: 81.0%.
                  Khá: 484/1458 HS.   Tỉ lệ: 33.2%.              Khá: 231/1458 HS.   Tỉ lệ: 15.8%.
                  Tb: 529/1458 HS.      Tỉ lệ: 36.3%.              Tb: 38/1458 HS.        Tỉ lệ: 2.6%.
                  Yếu, kém: 48 HS.      Tỉ lệ: 3.3%.                Yếu: 08/14585 HS.   Tỉ lệ: 0.6%.
      - Thực hiện các chỉ tiêu năm học:
1/- Duy trì sĩ số: 99.15%.               
                        2/- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6: 100 %.
                        3/- Tỉ lệ lên lớp thẳng: 96.7%.                    
                        4/- Tỉ lệ TN THCS: 100%.                                                  
                        5/- HS giỏi bộ môn : Quận: 234 HS; T. Phố: 88; QG: 01.
                                    - Lý thuyết: Quận: 76; T. Phố: 35.
                                    - Thực hành: Quận: 13; T. Phố: 02.
                                    - Máy tính cầm tay: Quận: 13; T. Phố: 10; QG: 1.
                                    - Tin học trẻ: Quận: 02; T. Phố: ...
                                    - Giải toán qua Internet: Quận: 41; T. Phố: 03; QG: …
                                    - Olympic Tiếng Anh: Quận: 82; T. Phố: 35.
                                    - Văn hay chữ tốt: Quận: 07; T. Phố: 03; KV: 0.
                        6/- Hội khoẻ phù Đổng: Quận: 22 huy chương, xếp vị trí thứ III toàn đoàn.
                        7/- Tuyên truyền giới thiệu sách: Quận: 03.
                        8/- Giọng hát hay THCS cấp Quận: 01 giải I, 01 giải KK. Đạt giải III toàn khối THCS.
                        9/- Thư viện tiên tiến, phòng bộ môn (01 phòng tiên tiến, 02 TTXS)
                        10/- Tỷ lệ PCGD THCS (15-18): 85,8%
                        11/- Giáo viên giỏi: Quận 23; T. Phố: 04.
                        12/- Giáo viên chủ nhiệm giỏi:
                        13/- Thi Sáng kiến kinh nghiệm: Cấp Trường đạt: 58/61; Quận: 40.
                        14/- Thi bài giảng điện tử E-learning: Cấp Quận: 10 ; T. Phố: ...
                  15/- Thi đồ dùng dạy học: Cấp Quận: 11 ; giải KK toàn khối.      
                  16/- Chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
                  17/- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc, trường học văn minh.
                  18/- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Mạnh.
                  19/- Đội TNTP Hồ Chí Minh: Mạnh.
20/- Hội Chữ thập đỏ: Xuất sắc.
 
V. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ:
 
1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- 100% giáo viên được đào tạo đạt chuẩn về trình độ; Trong đó, có 58/86 (67.44%) giáo viên trên chuẩn. Hiện có 12 giáo viên đang theo học các lớp chuẩn hóa đại học, tỉ lệ: 13.95 %.
- Số giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề  trong năm: 86/86 tỉ lệ: 100 %.
- Số giáo viên ứng dụng công nghệ thong tin trong giảng dạy: 76/76 giáo viên, tỉ lệ: 100%. Với tổng số 1096 bài giảng và tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin.
 
2. Kết quả tham gia các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức.
a. Giáo viên giỏi:
- Giáo viên dạy giỏi: cấp Quận đạt 23 GV; cấp Thành phố: 04 GV.
- Thiết kế bài giảng E-Learning: cấp Quận đạt: 10 sản phẩm.
- Giáo viên thư viện giỏi cấp Quận đạt 01 giải II; 01 giải KK.
b. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Thi viết Sáng kiến kinh nghiệm: Cấp Trường đạt: 58/61 SKKN. Có 40 SKKN được Phòng GD&ĐT Thốt Nốt thẩm định xếp loại Tốt, khá.
c. phong trào đồ dùng dạy học tự làm: cấp Quận đạt 11 sản phẩm. Giải KK toàn khối.
d. Phong trào xây dựng thư viện, phòng thiết bị, phòng bộ môn đạt chuẩn:
            * Kết quả kiểm tra, xếp loại cuối năm học:
                        + Thư viện: Tiên tiến
                        + Phòng bộ môn Lí; Hóa TTXS; phòng bộ môn Sinh tiên tiến.
e. Kết quả lo đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ, tinh thần đội ngũ.
- Thường xuyên đặt báo Phụ nữ và Lao động cho công chức, viên chức.
            - Trang bị hệ thống kết nối wifi phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên.
- Giải quyết tốt, đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên.
- Khen thưởng cán bộ, giáo viên đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua do trường và ngành phát động.
- Hỗ trợ trang phục cho CB-GV-CNV vào ngày lễ 20/11: 20.000.000 đồng
- Hỗ trợ quà tết cho CB-GV-CNV: 18.800.000 đồng
- Thăm hỏi, tặng quà giáo viên giáo viên về hưu vào các ngày 20/11; tết Nguyên Đán 12 phần quà trị giá 2.400.000 đồng.
- Hỗ trợ bánh Trung thu cho 100% CC-VC với số tiền : 9.000.000đ
- Hàng năm tổ chức một chuyến du lịch hè cho CB-GV-CNV tham quan, nghỉ dưỡng.
 
f. Kết quả thực hiện xã hội hóa giáo dục:
- Được sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức, các nhà mạnh thường quân. Trong năm trường đã tiếp nhận sự ủng hộ 97.700.000 để hỗ trợ học sinh nghèo đầu năm gồm tập sách, đồng phục, xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng quà học sinh nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém, phát thưởng học sinh cuối năm.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh và Chi hội khuyến học có nhiệt tâm với công tác xã hội hóa giáo dục, thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo sự đồng thuận trong tập thể nhà trường, đoàn kết, an tâm công tác.
            g. Thành tích thi đua khác trong cán bộ, giáo viên:      
Phong trào đỡ đầu học sinh nghèo có 63 giáo viên tham gia đỡ đầu 74 HS, với tổng số tiền: 15.088.000 đồng.
h. Khen thưởng, kỷ luật:
- Tỉ lệ cá nhân đề nghị công nhận Lao động tiên tiến: 90
- Giấy khen của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ: 45
- Tỉ lệ đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở: 36
- Cá nhân vi phạm kỷ luật: 0 người, hình thức kỷ luật: 0.
 
C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục trang bị thêm bàn ghế học sinh phục vụ công tác dạy học. Tăng cường trang bị thêm máy vi tính để phục vụ giảng dạy.
- Các cấp lãnh đạo có kế hoạch triển khai nhanh tiến độ xây dựng trường mới, khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay.
 
                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

  Đang truy cậpĐang truy cập : 2


  Hôm nayHôm nay : 645

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11943

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1072551

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile