nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Sở GD & ĐT Cần Thơ
Go Online
UBND Thành phố Cần Thơ
Violympic
Bộ GD-ĐT
Báo cần Thơ

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐT NỐT GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

PHÒNG GD-ĐT QUẬN THỐT NỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỐT NỐT Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thốt Nốt, ngày 27 tháng 02 năm 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐT NỐT
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015


I.- GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG THCS THỐT NỐT:
1.- Quá trình hình thành:
Trường trung học cơ sở Thốt Nốt được thành lập được thành lập từ năm 2004 (lúc đó trường mang tên THCS Thị Trấn Thốt Nốt). Tiền thân của trường THCS Thốt Nốt là trường trung học công lập Thốt Nốt được thành lập từ năm 1966 do thầy Nguyễn Như Lân làm Hiệu trưởng; đây là trường trung học công lập đầu tiên của huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt).
Trường đã trải qua nhiều lần đổi tên, sát nhập các cấp học (năm 1976: Trường PT cấp 2-3 Thốt Nốt; đầu năm học 1976-1977 trường tách học sinh C2 ra .v.v.; năm 1990 trường nhập học sinh C2 trở lại và đổi tên thành PTTH Thốt Nốt 1 do thầy Võ Kim Đơn làm Hiệu trưởng; năm 1992 trường đổi tên thành PTTH Thốt Nốt; từ năm 1996: thầy Lưu Hữu Hạnh làm Hiệu trưởng; năm 2004: THPT Thốt Nốt tách C2 ra khỏi C3 và học sinh C3 di chuyển đến cơ sở mới tại Trà Uối. Trường THCS Thị Trấn Thốt Nốt được thành lập vào năm 2004 sử dụng cơ sở cũ của trường THPT Thốt Nốt và được đổi tên thành THCS Thốt Nốt từ ngày 08/07/2009 đến nay.
Trường đặt tại đường Lê Thị Tạo, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 07103.851262; E-mail: thcsthotnot@cantho.edu.vn
Trải qua 5 năm hình thành và phát triển của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, trường đã đào tạo được hàng ngàn học sinh bậc trung học cơ sở. Những kết quả mà nhà trường đạt được trong nhiều năm qua đã tạo nên một uy tín lớn, một thương hiệu nhà trường được học sinh, phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Nhiều học sinh của trường rất thành đạt hiện nay, một số lượng không nhỏ giữ những vị trí cao, quan trọng trong xã hội .v.v.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Thốt Nốt là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong quận Thốt Nốt xây dựng ngành giáo dục Thốt Nốt phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận nhà nói riêng, của đất nước nói chung, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

2.- Thành tích các năm qua:


II.- PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG:
1. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2009 -2010:
- Học sinh :
+ Tổng số lớp : 40 lớp với tổng số học sinh : 1636 (trong đó có 07 lớp tăng cường tiếng Anh); bình quân: 40.9 hs / lớp
+ Học sinh các lớp đầu cấp được tuyển chọn kỹ càng qua kỳ xét tuyển sinh lớp 6.
+ Khối 8,9 học buổi sáng, khối 6,7 học buổi chiều và sẽ được thay đổi mỗi học kỳ.
+ Hầu hết học sinh cư ngụ tại địa bàn phường Thốt Nốt; số còn lại ít cư ngụ các phường lân cận như Trung Nhứt, Trung Kiên, Tân Lộc .v.v.
- Giáo viên :
+ Tổng số CB-GV-NV: 93 Nữ : 63
Trong đó :
* Ban giám hiệu: 03
* Trực tiếp dạy lớp : 74
* Phục vụ giảng dạy : 13
* Khác : 03
* Trình độ đạt chuẩn : 100%; trong đó trên chuẩn: 48.39%.
* Tổng số tổ chuyên môn : 07 tổ
- Cơ sở vật chất :
* Hiện trường có: 26 phòng . Trong đó:
* Phòng học: 20 phòng
* Phòng bộ môn: 5 phòng, gồm: Phòng TH Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Nghe-nhìn.
* Các phòng chức năng khác: 1 phòng.
* Thư viện đạt chuẩn cấp Thành Phố.
* Năm học 2008-2009 thư viện đạt danh hiệu gì: Tiên tiến.
* Trang thiết bị dạy học đầy đủ, nối mạng Internet 20 máy trong toàn trường phục vụ tốt cho yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập của GV và HS (02 bộ ĐDDH/ môn/ khối, 03 Projector , 01 laptop, thiết bị nghe, nhìn tốt).
* Sâân trường rộng trên 3020 m2 có cây xanh, bồn hoa, cảnh quan sư phạm
xanh – sạch – đẹp.
- Quản lý :
Ban giám hiệu : 03 Nữ : 02
Trong đó :
+ Trình độ chuyên môn ĐHSP : 03;
+ CCA tin học: 03.
+ CC Anh văn: 01 C.
+ Trình độ quản lý giáo dục: 01 CB thạc sĩ quản lý giáo dục; 02 CB đã thông qua lớp CBQL dành cho Hiệu trưởng.
+ Trình độ chính trị : Sơ cấp: 01; Trung cấp: 02.
+ Đảng viên : 03.
2.- Những mặt mạnh, mặt yếu, thời cơ và thách thức:
a.- Mặt mạnh:
Học sinh :
+ Số HS / lớp không quá 45 HS tạo điều kiện giảng dạy tốt.
+ Tỉ lệ HS giỏi khá cao giúp cho công tác tuyển chọn và bồi dưỡng HS giỏi dễ dàng.
+ Đa số học sinh tập trung tại phường trung tâm của quận, đời sống cũng thuận lợi nên là điều kiện tốt để học sinh chuyên tâm vào việc học.
Giáo viên:
+ Đầy đủ giáo viên, chất lượng giảng dạy khá tốt, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Hầu hết có ý thức vươn lên trong chuyên môn, chịu khó tự học tự rèn.
+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
Cơ sở vật chất
* Phòng bộ môn, đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.
* Các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học được bổ sung hằng năm.
* Cảnh quan sư phạm nhà trường khang trang, sạch, đẹp dù trường đã được xây dựng từ lâu.
Về quản lý :
+ Xây dựng được nề nếp giảng dạy và học tập tốt trong giáo viên và học sinh.
+ Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý các lớp đào tạo học sinh năng khiếu và biết phát huy thế mạnh của từng cá nhân, từng tập thể trong nhà trường.
+ Ứng dụng CNTT vào quản lý và giảng dạy, phối hợp tốt các lực lượng xã hội làm tốt công tác xã hội hóa.
b.- Mặt yếu:
Học sinh :
- Chất lượng đầu vào không đều. Còn số ít học sinh học sinh có học lực trung bình, yếu; ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt; vẫn còn tình trạng chưa chấp hành nội quy nhà trường.
- Hàng năm đều phải nhận những học sinh từ địa bàn khác đến học, gây khó khăn cho học sinh trong việc học tập và quản lý của nhà trường.
- Những khó khăn trên ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp; triển khai các phong trào tập thể của nhà trường.
Giáo viên - công nhân viên:
- Còn một số giáo viên lớn tuổi, sắp về hưu nên việc học tập nâng cao, ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp giảng dạy có hạn chế.
- Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế, không tự học, bảo thủ, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp thấp.
- Còn thiếu một số nhân viên như văn thư, tạp vụ .v.v.
Về cơ sở vật chất:
Số phòng của trường là chưa chuẩn, bắt đầu xuống cấp; hiện trường còn thiếu một số phòng chức năng như phòng Công đoàn, kho chứa thiết bị, kho lưu trữ. Bàn ghế không đúng qui cách cần thay đổi 500 bộ bàn ghế học sinh. Thiếu nhà tập đa năng cho học sinh học thể dục. Thiếu phòng làm việc cho các tổ bộ môn, chi bộ, phổ cập .v.v.
Về quản lý :
- Trường chưa chủ động được trong công tác tuyển chọn cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, chưa thực chất; còn chồng chéo trong việc phân công giảng dạy.
- Giáo viên tham gia học tập, học nâng cao nhiều gây khó khăn cho trường trong công tác phân công, kê qui mô .v.v.
c.- Thời cơ:
Giáo viên:
Tập thể đoàn kết, hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và công tác.
Về học sinh: phụ huynh quan tâm đến việc học tâp con em, nề nếp, đạo đức học sinh khá tốt; đã có sự tín nhiệm của học sinh và phu huynh học sinh trong khu vực.

Về giảng dạy: Là 1 trong những trường trọng điểm bậc THCS của ngành giáo dục quận nên giáo viên thường được cử dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, học tập các chuyên đề do Bộ, Sở GD& ĐT tổ chức đã giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
Được lãnh đạo ngành, địa phương các cấp quan tâm và đầu tư. Có chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh và cán bộ quản lý .v.v.
Có được sự hỗ trợ của ban chấp hành hội cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân, cơ quan ban ngành có liên quan ở địa phương.
Về quản lý :
Xây dựng được nề nếp giảng dạy và học tập tốt trong giáo viên và học sinh.
Đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, chuẩn về chuyên môn nên thuận lợi trong công tác quản lý.
d.- Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Phải thực hiện được thông tin điện tử (tạo trang WEB, .v.v.)

3.- Xác định các vấn đề ưu tiên:
- Giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức; thực hiện tốt nội quy nhà trường.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Áp dụng các chuẩn kiểm định chất lượng trường phổ thông vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

II.- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:
1.- Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:
- Tình đoàn kết 
- Tinh thần trách nhiệm 
- Sự hợp tác
- Lòng tự trọng
- Tính sáng tạo
- Tính trung thực
- Khát vọng vươn lên
- Lòng nhân ái

2.- Sứ mệnh:
Giáo dục và đào tạo học sinh phát triển toàn diện (trong đó chú ý vấn đề giáo dục đạo đức và chất lượng học tập đặt lên hàng đầu), có những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học; là nơi tạo nguồn học sinh giỏi lý thuyết, thực hành; các vận động viên tham gia phong trào của ngành; hàng năm cung cấp cho trường THPT Thốt Nốt số lượng học sinh đầu cấp với chất lượng vững chắc.
3.- Tầm nhìn:
Là một trường hàng đầu của quận nơi mà học sinh lựa chọn, mong muốn được học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới.
III. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:
1.- Mục tiêu chung:
Xây dựng được môi trường học tập có kỷ cương, nề nếp, kỷ luật cao; chất lượng giáo dục được nâng lên hàng năm, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Mục tiêu cụ thể :
2.1.- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên %.
- Đến năm 2013 , 100% cán bộ , giáo viên sử dụng thành thạo máy tính.
- .........% ban giám hiệu, .........% giáo viên dạy lớp có trình độ CCA Anh văn.
- Có ít nhất 01 người trong Ban Giám hiệu và giáo viên có trình độ sau Đại học, 70 % giáo viên dạy lớp có trình độ đại học vào năm 2013.
2.2.- Học sinh:
- Qui mô:
+ Lớp học: 40 lớp.
+ Học sinh: 1600 học sinh (trung bình 40 HS/ lớp)
- Chất lượng học tập:
+ Trên 60 % học lực khá, giỏi; (Trong đó 25 % học lực giỏi đối với các lớp đại trà, riêng các lớp tăng cường tiếng Anh tỉ lệ học sinh khá giỏi 80 %)
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu , kém < 2 %.,
+ Tốt nghiệp THCS trên 95 %.
+ Thi học sinh giỏi thành phố các bộ môn, HS giỏi THTN, tin học...: 70 giải trở lên.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
+ Chất lượng đạo đức: 90 % hạnh kiểm khá, tốt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3.- Thưc hiện chương trình tạo nguồn HS giỏi:
- Thực hiện giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho lớp 7, 8 tạo nguồn từ năm học 2011-2012.
- Hoàn tất việc viết các giáo trình hoặc chuyên đề bồi dưỡng HSG từ lớp 6 đến lớp 9 vào năm 2013.
2.4.- Cơ sở vật chất:
- Được xây dựng nhà tập đa năng, thư viện điện tử, phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn, vào năm 2014.
- Xây dựng thư viện điện tử hoàn chỉnh vào năm 2014.
- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
- Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp”
3. Phương châm hành động:
“Danh dự của nhà trường là chất lượng giáo dục toàn diện học sinh”

V/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn, Tổng phụ trách.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Người phụ trách: Hiệu trưởng ; Giáo viên phòng bộ môn, thiết bị, thư viện, kế toán, nhân viên bảo vệ
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc, liên kết ngân hàng Đông Á có kế hoạch cho vay để cán bộ, giáo viên, CNV mua sắm máy tính cá nhân.
Người phụ trách: Các Phó Hiệu trưởng, nhóm GV công nghệ thông tin
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước; ngoài ngân sách ( từ nguồn vận động xã hội hóa, PHHS…); các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của Nhà trường
+ Nguồn lực vật chất: ngoài cơ sở vật chất trường được ngành cung cấp, hằng năm vận động CMHS hỗ trợ : trang bị từ 5-> 10 máy vi tính / năm; tu sữa nhỏ bàn ghế, trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu.
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
VI/ TỔ CHỨC, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
1. Ra quyết định thành lập ban tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược: ban tổ chức sẽ được điều chỉnh, bổ sung hằng năm cho phù hợp với tình hình nhân sự hằng năm.
2. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.Mỗi năm sẽ có hướng dẫn thực hiện kế hoạch cụ thể.
3. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
4. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược.
- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2013
- Giai đoạn 2: Từ năm 2013 - 2015
5. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
6. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
7. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
8. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

HIỆU TRƯỞNG

 

  Đang truy cậpĐang truy cập : 1


  Hôm nayHôm nay : 141

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9646

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 988999

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile