nam

, ao len doi, phim tet moi nhat, rem, bot yen mach nguyen chat, du hoc malaysia, dang ky ma vach, son ohui, ao doi mua dong

Bộ GD-ĐT
Go Online
UBND Thành phố Cần Thơ
Sở GD & ĐT Cần Thơ
Violympic
Báo cần Thơ

Chi bộ Đảng CS Việt Nam

Bí thư ThS. QLGD Lê Thanh Thái

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THỐT NỐT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỐT NỐT

BÀI THAM LUẬN


“VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG SỰ ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG”
****
Kính thưa: quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị, trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Đây là cuộc vận động lớn, kéo dài nhiều năm, trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo sự chuyển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh,… nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chủ đề là một nội dung quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương của Bác trong giai đoạn hiện nay có một ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Căn cứ kế hoạch số 04-KH/QU về xây dựng và xét tuyên dương Chi bộ điển hình tiên tiến về “Cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2010). Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động, Chi bộ trường THCS Thốt Nốt được Ban chỉ đạo Đảng ủy phường Thốt Nốt công nhận là Chi bộ điển hình tiên tiến. Việc xây dựng Chi bộ ĐHTT cần phải đạt được nhiều mặt quan trọng, nhưng hôm nay, đến với hội nghị biểu dương Chi bộ điển hình tiên tiến về “Cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Trường THCS Thốt Nốt xin trình bày về nội dung của việc “Vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”, bởi vì đây là một vấn đề đã được Chi bộ chúng tôi quan tâm nhiều nhất và thực hiện quán triệt mạnh mẽ nhất, nhằm tạo ra một sức mạnh của một khối thống nhất để hành động và đem lại những hiệu quả cao trong Đảng cũng như trong quá trình giáo dục của nhà trường.

Kính thưa: quý lãnh đạo cùng tất cả các đồng chí!

Đoàn kết trong Đảng là truyền thống cực kỳ quý báu là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng. Vì vậy thực hiện đoàn kết là trách nhiệm của toàn Đảng, Bác Hồ có dạy: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng sự đoàn kết trong Đảng dựa trên cơ sở lý luận, chi bộ Trường THCS Thốt Nốt đã xác định nhiệm vụ trọng tâm phải xây dựng sự đoàn kết trước hết là trong Chi ủy bởi vì Chi ủy vừa là người lãnh đạo, vừa là tấm gương để các đồng chí và quần chúng học tập noi theo, rồi mới đến Chi bộ và đặc biệt là sự đoàn kết giữa Chi ủy với Ban giám hiệu nhà trường và thống nhất trong tất cả cán bộ- GV-CNV nhà trường.
Để thực hiện và giữ được sự đoàn kết trong Đảng, Chi bộ Trường THCS Thốt Nốt đã xác định phải dựa trên nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, điều lệ, đường lối, quan điểm, nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp và có lý, có tình.
Trước hết muốn đoàn kết, thống nhất, phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Chi bộ. Việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở được đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ, hội nghị CBCC được tổ chức thực hiện nghiêm túc, qui chế dân chủ cơ sở được đơn vị cụ thể hóa thành các qui chế trả lương, sử dụng quỹ phúc lợi, quy định những việc CBCC không được làm. Qua đó đã phát huy quyền làm chủ thật sự của CBCC trong đơn vị, động viên mọi người hăng hái thi đua công tác tốt, tạo được mối quan hệ tốt giữa lãnh đạo và CB-CNV trong đơn vị.
Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trên nguyên tắc cởi mở, chân thành, nghiêm túc, và có tính chất xây dựng, nhằm tạo ra sự đoàn kết, thân ái trong chi bộ, khi phát hiện những cá nhân có biểu hiện gây mất đoàn kết, nói những điều không đúng với thực tế nhằm chia rẽ nội bộ, Chi ủy kịp thời mời các bên và các tổ chức đoàn thể có liên quan kịp thời giải quyết thấu tình đạt lý tránh gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Chi bộ cũng thường xuyên sinh hoạt và nhắc nhở việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi Đảng viên là phải ra sức tự rèn luyện; hàng ngày nên tự kiểm điểm những mặt tốt, chưa tốt, để tự hoàn thiện chính mình, xứng đáng là người tiên phong đi đầu trong công việc, hằng tháng, hằng quí và hằng năm trong chi bộ phân công luân phiên các đồng chí tự phê bình và phê bình, đồng thời nhắc nhở quán triệt các nội dung hoạt động nhằm thực hiện các cuộc vận động để đưa vào chương trình hành động và nghị quyết hàng tháng của Cấp ủy.

Tóm lại, Nhờ có sự nhận thức đầy đủ, quan tâm đến công tác xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng cho nên trong thời gian qua từ cấp ủy đến chi bộ và cán bộ công chức trong nhà trường đã thống nhất ý chí hành động. Kết quả chi bộ nhiều năm liền đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.Trong năm 2009, đã có 01 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ Phường Thốt Nốt chọn lựa tham dự Hội nghị gương mặt tiêu biểu do Quận ủy Thốt Nốt tổ chức. Ngoài ra chi bộ cũng được Đảng ủy bình chọn 01 cá nhân dự họp mặt điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng kết phong trào thi đua năm 2008, 2009 đơn vị đã được tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND Thành Phố, công nhận lao động tiên tiến cho 149 cá nhân đạt 83,70% CBCNVC của đơn vị và đơn vị được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc , 13 cá nhân được nhận bằng khen và 11 cá nhân nhận giấy khen của Sở GD-ĐT Thành Phố, 49 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 03 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành Phố .Hàng năm số GV giỏi các cấp đều tăng cả về số lượng và chất lượng( từ năm 2007 đến năm 2009 số GVG cấp Quận đạt : 35 GVG cấp Thành Phố : đạt 14 ; số HSG cấp Quận: đạt 181 HS ; số HSG cấp Thành Phố đạt: 111 ; số HSG cấp khu vực : đạt 04; số học sinh đạt loại khá giỏi về học lực luôn duy trì ở mức 50% - 60%. Các hiện tượng vi phạm kỷ luật tiêu cực trong học tập, trong công tác và đời sống có chuyển biến tích cực; ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, được nâng cao góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội , tạo được môi trường giáo dục thật sự lành mạnh nghiêm túc. Đặc biệt trong lần tổng kết năm 2009 chi bộ đã được Đảng ủy phường Thốt Nốt tuyên dương khen thưởng 01 cá nhân xuất sắc và chi bộ xuất sắc nhất . Tổng kết năm 2010 chi bộ được Đảng ủy khen thưởng 02 cá nhân xuất sắc .Đó là một niềm vinh dự lớn lao, cũng là một trách nhiệm cao cả mà chi bộ và tập thể CB-CC nhà trường đã phấn đấu nỗ lực trong những năm qua.
Tuy nhiên, để có được những thành tích như trên, ngoài sự nổ lực của tất cả đảng viên trong chi bộ và tập thể cán bộ, công chức nhà trường, còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận Ủy, Đảng ủy phường Thốt Nốt. Chúng tôi quyết tâm sẽ giữ vững và phát huy tốt những thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhất là vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng với khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quí đại biểu cùng tất cả các đ/c, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào!  

  Đang truy cậpĐang truy cập : 2


  Hôm nayHôm nay : 246

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6841

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 966584

  Bản quyền: Trường THCS Thốt Nốt. Thiết kế: Tin học Vương Cường.

  Xem bản: Desktop | Mobile